Πως λειτουργεί

Η διαδικασία μαζέματος της ελιάς είναι χρονοβόρα, δύσκολη και απαιτεί πολλά εργατικά χέρια.

Με το ελαιόδιχτο "Αράχνη" η διαδικασία απλοποιείται στο μέγιστο βαθμό.

Η "Αράχνη" είναι εύκολη στη μεταφορά, ακόμα και με ένα άτομο. Αγκαλιάζει το δέντρο και οδηγεί αυτόματα τις ελιές μέσα στα καλάθια αποθήκευσης. Επιπλέον δεν υπάρχουν απώλειες ούτε τραυματισμός της ελιάς.

Από την συμμετοχή μας στην Agrotica 2018! :


Η "Αράχνη" βελτιώνει στο μέγιστο τον χρόνο συλλογής της ελιάς:


Η "Αράχνη" μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εδάφη και σε δυσπρόσιτα ελαιόδεντρα.


Το μάζεμα της ελιάς γίνεται ανενόχλητα από το δίχτυ. Για την συγκομιδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία. Επίσης είναι δυνατό λόγω της ευελιξίας του να χρησιμοποιηθεί και σκάλα.

Η συναρμολόγηση της "Αράχνης" γίνεται εύκολα & γρήγορα:


Συγκομιδή πράσινης ελιάς με την χρήση της "Αράχνης":